0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Jaroslav Hajek
۱
۳
Marek Chlebecek
Finished
۰۰:۳۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۳:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۰۰:۰۰
Trojan Frantisek
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Novak
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Cyrus
۳
۲
Richard Vavricka
Finished
۱۷:۰۰
Daniel Tuma
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۳۳
Jakub Hradecky
۳
۲
Vratislav Petracek
Finished
۰۱:۰۰
Milan Kolar
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۱:۳۰
Yurii Holovatiuk
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Svec
۲
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۱۰:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۱:۳۰
Adam Strelec
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۴:۳۰
Petr Otruba
۱
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Jindrak
۳
۲
Jan Kanera
Finished
۱۸:۳۰
Stepan Waldhauser
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Bartik
۱
۳
Jan Jiricek
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Briza
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۰۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Grohsgott
۰
۳
Milan Vrabec
Finished
۱۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Martin Huk
Finished
۱۴:۳۰
Ladislav Janousek
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۶:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Postelt
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۱۹:۰۰
Stepan Waldhauser
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۲۰:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۲۰:۰۰
Miroslav Tuma
۳
۲
Jiri Grohsgott
Finished
۲۳:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Tadeas Zika
۳
۱
Tomas Franek
Finished
۰۲:۳۰
Vratislav Petracek
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۰۶:۰۰
Radek Fnukal
۱
۳
Jakub Joksch
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Joksch
۳
۲
Radek Fnukal
Finished
۱۳:۰۰
Leos Havrda
۲
۳
Pavel Sedo
Finished
۱۳:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Cyrus
۲
۳
Petr Otruba
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Stach
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۵:۳۰
Jan Mecl Jr.
۱
۳
Martin Huk
Finished
۱۵:۳۰
Jan Steffan
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۶:۳۰
Marek Fabini
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Nesnera
۱
۳
Lukas Jindrak
Finished
۱۷:۳۰
Jan Jiricek
۳
۲
Martin Mastera
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Krupnik Jnr
۱
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۹:۰۰
Dan Volhejn
۱
۳
Martin Mastera
Finished
۲۰:۰۰
Petr Jochym
۱
۳
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۲۰:۰۰
Lukas Jindrak
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۲۰:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Stepan Waldhauser
Finished
۲۰:۳۱
Borek Moravec
۳
۱
Frantisek Chaloupka
Finished
۰۰:۰۰
Denis Hofman
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۰۱:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Trojan Frantisek
Finished
۰۱:۳۰
Alesh Bayer
۳
۲
Vratislav Petracek
Finished
۰۲:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۰۲:۳۰
Milan Kolar
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۰۰
Tadeas Zika
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۴:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۰۵:۳۰
Milan Smesny
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۱۱:۰۰
Leos Havrda
۳
۱
Oleg Vitrovyj
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۳۰
Richard Vavricka
۱
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۱۵:۳۰
Radek Hruby
۳
۱
Petr Otruba
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Svedik
۳
۲
Vladimir Havlicek
Finished
۱۷:۰۰
Adam Strelec
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۷:۰۰
Dan Volhejn
۳
۰
Jan Jiricek
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۱۹:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۲۱:۰۰
Radek Rose
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Dousa
۲
۳
Lubor Sulava
Finished
۲۲:۰۰
Petr Bradach
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۰:۰۰
Petr Bradach
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Franek
۲
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۳:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۳۰
Jan Potensky
۳
۱
Trojan Frantisek
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Joksch
۳
۰
Jan Lovl
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Sedo
۳
۱
Oleg Vitrovyj
Finished
۱۰:۳۰
Jan Lovl
۳
۱
Oldrich Stehlik
Finished
۱۰:۳۰
Radek Milata
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۰۰
Petr Monik
۳
۲
Leos Havrda
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Sedo
۳
۱
Petr Monik
Finished
۱۲:۰۰
Jan Lovl
۲
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۲:۰۰
Robert Koczy
۳
۲
Radek Milata
Finished
۱۲:۰۰
Milan Vrabec
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۲:۳۰
Richard Vavricka
۳
۲
Radek Hruby
Finished
۱۳:۳۰
Ladislav Janousek
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۶:۰۰
Adam Strelec
۳
۱
Marek Blejchar
Finished
۱۶:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۱
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۰
Jan Kanera
Finished
۱۹:۳۰
Lukas Jindrak
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۲۱:۰۰
Martin Sychra
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۲۱:۳۰
Michal Moravec
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۲۲:۰۰
Zbynek Zientek
۲
۳
Alois Kanak
Finished
۲۲:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Moravec
Finished
۲۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Vaclav Kosar
Finished
۲۲:۳۰
Lubor Sulava
۰
۳
Martin Sychra
Finished
۲۳:۰۰
Milan Capek
۰
۳
Ondrej Pros
Finished
۲۳:۰۰
Daniel Kubos
۲
۳
Darin Kryl
Finished
۲۳:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Marek Chlebecek
Finished
۰۰:۰۰
Denis Hofman
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۰۰
Radek Rose
۱
۱
Michal Moravec
inprogress
۲۳:۳۰
Martin Sychra
۱
۱
Tomas Dousa
inprogress
۲۳:۳۰
Frantisek Briza
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Alesh Bayer
۳
۱
Tomas Franek
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Franek
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۶:۰۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۰۶:۳۰
Trojan Frantisek
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۶:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۷:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Leos Havrda
۳
۱
Pavel Sedo
Finished
۰۹:۳۰
Patrik Jokiel
۳
۰
Robert Koczy
Finished
۰۹:۳۰
Lukas Kantor
۱
۳
Radek Milata
Finished
۱۰:۰۰
Oldrich Stehlik
۰
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Vitrovyj
۳
۲
Petr Monik
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۰:۰۰
Robert Koczy
۲
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۰:۳۰
Milan Vrabec
۰
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۱:۰۰
Patrik Jokiel
۰
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Joksch
۳
۲
Oldrich Stehlik
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Svec
۳
۱
Milan Vrabec
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Kantor
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۳:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Stach
۲
۳
Adam Strelec
Finished
۱۳:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Ladislav Janousek
Finished
۱۳:۳۰
Martin Huk
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۰۰
Milan Zika
۳
۱
Marek Blejchar
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۱۴:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۴:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۴:۳۰
Radek Hruby
۰
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Malek
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۵:۰۰
Marek Blejchar
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Svedik
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۱۵:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Vladimir Havlicek
Finished
۱۵:۳۰
Jan Steffan
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۶:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Stepan Waldhauser
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Bartik
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Prosa
۱
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۸:۰۰
Jan Kanera
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۱۸:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۱۸:۰۰
Petr Jochym
۳
۰
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۸:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۱۸:۳۰
Michal Jezek
۰
۳
Jiri Nesnera
Finished
۱۹:۰۰
Martin Mastera
۱
۳
Tomas Bartik
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۱۹:۳۰
Marek Fabini
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Postelt
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۲۰:۳۰
Jan Kanera
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۲۰:۳۰
Marek Fabini
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۲۱:۰۰
Ondrej Pros
۳
۱
Miroslav Dvorak
Finished
۲۱:۳۰
Darin Kryl
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۲۱:۳۰
Jiri Grohsgott
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۲۱:۳۰
Vaclav Kosar
۰
۳
Miroslav Tuma
Finished
۲۲:۰۰
Alois Kanak
۲
۳
Daniel Kubos
Finished
۲۲:۰۰
Ludek Pelikan
۲
۳
Milan Capek
Finished
۲۲:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۲۲:۳۰
Miroslav Dvorak
۱
۳
Ludek Pelikan
Finished
۲۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Radek Rose
Finished
۲۳:۰۰
Jiri Grohsgott
۱
۱
Vaclav Kosar
inprogress
۲۳:۳۰
Darin Kryl
۰
۲
Alois Kanak
inprogress
۲۳:۳۰
Ondrej Pros
۲
۰
Ludek Pelikan
inprogress
۲۳:۳۰
Europe
TT Elite Series
Filip Mlynarski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Maciej Nowalinski
Finished
۰۰:۱۰
Igor Dabrowski
۲
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۰۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۱۰
Szymon Sporek
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۳:۰۰
Jakub Wozniak
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۰:۲۵
Petas Kacper
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۱۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۰۰
Krzysztof Juszczyk
۳
۱
Piotr Gumulinski
Finished
۰۰:۱۵
Michal Skorski
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۰:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۰۰
Artur Sobel
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۹:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۷:۵۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Maciej Nowalinski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۱:۲۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۱۰
Petas Kacper
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۴۵
Michal Murawski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۶:۰۵
Slawomir Dosz
۳
۲
Adam Dosz
Finished
۱۶:۴۵
Piotr Chodorski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۸:۲۰
Kaczmarek Jakub
۲
۳
Gasiorski Pawel
Finished
۱۹:۰۰
Slawomir Dosz
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۹:۵۵
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۲:۴۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Jakub Wozniak
Finished
۲۲:۵۱
Mariusz Koczyba
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۱:۲۵
Igor Dabrowski
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۴:۲۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۶:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۵۵
Michal Murawski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۲۵
Amirreza Abbasi
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۵۵
Szymon Sporek
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۰
Szymon Sporek
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۱۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۶:۲۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۷:۰۵
Petas Kacper
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۹:۴۵
Szymon Sporek
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۲۰:۲۰
Krystian Kolodziej
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۲:۴۰
Adam Kasperski
۲
۱
Przemyslaw Korzec
inprogress
۲۳:۳۰
Mariusz Koczyba
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۱۵
Jaroslaw Rolak
۳
۲
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۵۰
Michal Skorski
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۲:۱۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۳:۵۵
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۴۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Michal Murawski
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۱۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۰۹:۵۵
Grzegorz Sawicki
۳
۱
Mariusz Baron
Finished
۱۱:۲۵
Petas Kacper
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Chodorski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۲:۴۵
Petas Kacper
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۴:۵۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Adam Dosz
Finished
۱۵:۰۵
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۲۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۵۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۱۰
Gasiorski Pawel
۳
۲
Mariusz Baron
Finished
۱۶:۴۰
Petas Kacper
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۵۵
Szymon Sporek
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۷:۲۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Szostok Sebastian
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۲:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۵۰
Michal Skorski
۳
۲
Mateusz Trela
Finished
۰۵:۰۵
Adam Kasperski
۳
۰
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۷:۳۰
Michal Oracz
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۰۷:۵۰
Blazej Szczepanek
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۰۸:۴۰
Artur Sobel
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۹:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۰۵
Amirreza Abbasi
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۰۰
Michal Oracz
۱
۱
Mariusz Baron
Finished
۱۰:۳۹
Amirreza Abbasi
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۴۵
Adam Dosz
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۰۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۳۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۵۵
Adam Dosz
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۱
Jakub Wozniak
Finished
۱۲:۵۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۰۵
Petas Kacper
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۵۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۱۴:۱۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۴:۱۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۴:۴۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۶:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۷:۴۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۲۱:۲۵
Piotr Strus
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۲۲:۲۰
Dariusz Szlubowski
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۲۳:۰۵
Krzysztof Kapik
۲
۱
Krzysztof Wloczko
inprogress
۲۳:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۵۰
Michal Oracz
۳
۰
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۶:۳۵
Szostok Sebastian
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۰۷:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۷:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۴۱
Jakub Wozniak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۰۵
Jakub Pruszkowski
۳
۲
Piotr Gumulinski
Finished
۰۲:۳۴
Krystian Kolodziej
۳
۱
Maciej Nowalinski
Finished
۰۲:۳۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۲:۴۰
Michal Skorski
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۰۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۳۰
Igor Dabrowski
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۵۵
Kacper Slawinski
۲
۳
Piotr Gumulinski
Finished
۰۶:۱۵
Michal Skorski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۲۰
Petas Kacper
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۹:۳۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۱۱:۰۰
Petas Kacper
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۱:۱۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۲:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Artur Sobel
Finished
۱۴:۵۶
Slawomir Dosz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۱۶:۵۵
Grzegorz Sawicki
۳
۲
Mariusz Baron
Finished
۱۷:۲۵
Grzegorz Sawicki
۰
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۱۸:۳۵
Adam Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۹:۰۵
Michal Murawski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۹:۲۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۲۰:۰۵
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۲۰:۱۵
Kaczmarek Jakub
۱
۳
Kacper Adamus
Finished
۲۰:۳۵
Adam Kasperski
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۲۰:۴۰
Maciej Nowalinski
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۱:۰۰
Michal Wolny
۲
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۲۱:۰۰
Dariusz Szlubowski
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۱:۰۵
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۲۱:۳۰
Szymon Sporek
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۵۰
Maciej Lamer
۱
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۲۱:۵۱
Adam Kasperski
۰
۳
Dariusz Szlubowski
Finished
۲۱:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Michal Minda
Finished
۲۲:۰۰
Maciej Nowalinski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۲۲:۱۵
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Szymon Radlo
inprogress
۲۳:۱۰
Jakub Wozniak
۱
۰
Michal Minda
inprogress
۲۳:۳۵
Russia
Liga Pro
Evgeny Anisimov
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۵۰
Dmitry Tsarsky
۲
۳
Artem Poidashev
Finished
۱۴:۰۵
Nikita Bespalov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۵۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۲۰
Eduard Tsvetkov
۳
۱
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۹:۰۵
Mikhail Gusev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۶:۰۵
Egorov Pavel Evgenevich
۲
۳
Vladimir Khurgin
Finished
۲۰:۲۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۰۱:۰۵
Viktor Kalachev
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۲۰
Anatoly Ilin
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۲۰
Sergey Martyukhin
۲
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۶:۰۵
Andrey Yakovlev
۳
۱
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۵۰
Stepan Kutepov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۲۱:۵۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۲۰
Sergey Muslikov
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۰:۳۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۵۰
Danila Andreev
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۲۰
Kozyrev Andrei
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۲۰
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۷:۳۵
Sergey Martyukhin
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۱۸:۰۵
Kariukhin Aleksandr
۲
۳
Roman Sitnikov
Finished
۲۰:۲۰
Egorov Pavel Evgenevich
۲
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۳۵
Sergey Morozov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۸:۳۵
Vladislav Chakhur
۲
۳
Shkurko Arte
Finished
۲۰:۲۰
Aleksandr Pismenny
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۰۱:۳۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۲۰
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۴:۰۵
Maksim Mameka
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۸:۰۵
Anton Skoblov
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۲۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Anton Skoblov
Finished
۰۸:۵۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۲۰
Roman Zelenskii
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۹:۳۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۲۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۱۱:۵۰
Konstantin Bystrushkin
۲
۰
Viacheslav Seleznev
Finished
۱۲:۵۰
Andrey Potapkov
۲
۳
Viacheslav Seleznev
Finished
۱۴:۵۰
Andrei Molodykh
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۶:۳۵
Yankovskii Andrei
۲
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۶:۵۰
Yankovskii Andrei
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۸:۲۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۱۸:۳۵
Stepan Kutepov
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۹:۵۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Igor Kovalev
Finished
۲۰:۳۵
Andrey Prokhorov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۲۱:۰۵
Aleksandr Pismenny
۳
۲
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۰:۰۵
Andrei Khanevskii
۳
۱
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۲:۰۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۰۳:۰۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۰۴:۳۵
Igor Krikunov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۷:۵۰
Igor Meteleshko
۱
۳
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۲۰
Igor Krikunov
۱
۳
Anton Skoblov
Finished
۰۹:۵۰
Igor Abelmasov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۲۰
Valeriy Skomskov
۳
۲
Dmitry Tsarsky
Finished
۱۳:۳۵
Viacheslav Seleznev
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۱۳:۵۰
Orlov Oleg
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۶:۲۰
Oleg Moshnikov
۳
۲
Andrey Yakovlev
Finished
۱۷:۲۰
Igor Zemit
۳
۱
Dmitry Voronov
Finished
۲۰:۵۰
Andrey Artemov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۲۰:۵۰
Shkurko Arte
۲
۳
Stepan Kutepov
Finished
۲۱:۲۰
Igor Kovalev
۰
۳
Andrey Puchinin
Finished
۲۱:۳۵
Dmitry Voronov
۳
۰
Kariukhin Aleksandr
Finished
۲۱:۵۰
Nikita Bespalov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۲۰
Sergey Muslikov
۰
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۰۳:۳۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Igor Kovalev
Finished
۲۲:۳۵
Oleg Popov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۰۲:۳۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۲:۵۰
Oleg Kutuzov
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۱۵
Artem Alekseevich Troshkin
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۸:۳۵
Evgeny Glazun
۳
۲
Andrei Bokov
Finished
۰۸:۵۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Artem Alekseevich Troshkin
Finished
۰۹:۰۵
Andrei Bokov
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۵۰
Danila Andreev
۳
۰
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۲۰
Viktor Kalachev
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۰:۳۵
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۰:۵۰
Artem Poidashev
۳
۰
Valeriy Skomskov
Finished
۱۲:۳۵
Aleksandr Gusev
۳
۱
Kozyrev Andrei
Finished
۱۲:۵۰
Andrey Potapkov
۳
۰
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۳:۲۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Kozyrev Andrei
Finished
۱۳:۵۰
Aleksandr Gusev
۰
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۴:۲۰
Andrey Yakovlev
۳
۰
Yankovskii Andrei
Finished
۱۵:۵۰
Mikhail Ignatov
۳
۰
Igor Minchenkov
Finished
۱۶:۵۰
Sergey Morozov
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۷:۰۵
Roman Alov
۱
۳
Mikhail Ignatov
Finished
۱۷:۲۰
Nikita Mareev
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۱۷:۳۵
Roman Alov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۸:۵۰
Andrey Puchinin
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۲۰:۰۵
Egor Markelov
۰
۳
Roman Khomenko
Finished
۲۰:۰۵
Roman Khomenko
۰
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۱:۰۵
Yurii Khaperskii
۰
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۲۱:۵۰
Egor Markelov
۰
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۲:۰۵
Andrey Puchinin
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۲۲:۰۵
Andrey Artemov
۱
۳
Shkurko Arte
Finished
۲۲:۲۰
Kariukhin Aleksandr
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۲۲:۲۰
Vladimir Khurgin
۳
۱
Yurii Khaperskii
Finished
۲۲:۵۰
Bazilevsky Vitaly
-
-
Denys Lebedev
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Czech Republic
TT Star Series
Hampus Soderlund
۳
۰
Jakub Zelinka
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Seibert
۰
۳
Carlos Fernandez
Finished
۱۸:۰۰
Viktor Yefimov
۳
۱
Kijeong Cho
Finished
۱۵:۰۰
Martin Olejnik
۳
۱
Martin Pytlik
Finished
۲۰:۳۰
Martin Olejnik
۳
۱
Carlos Fernandez
Finished
۲۲:۰۰
Jakub Seibert
۳
۰
Martin Pytlik
Finished
۰۰:۰۰
Yannick Vostes
۳
۲
Kijeong Cho
Finished
۱۰:۳۰
Michal Benes
۳
۰
Martin Pytlik
Finished
۱۷:۳۰
Frantisek Onderka
۳
۰
Roman Rezetka
Finished
۱۸:۳۰
Michal Benes
۳
۱
Frantisek Onderka
Finished
۲۱:۳۰
Frantisek Onderka
۳
۰
Constantino Cappuccio
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Radim Bako
Finished
۱۱:۰۰
Kijeong Cho
۳
۱
Radim Bako
Finished
۱۳:۰۰
Hampus Soderlund
۳
۲
Yannick Vostes
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Zelinka
۳
۲
Radim Bako
Finished
۱۴:۱۵
Martin Olejnik
۳
۰
Constantino Cappuccio
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Seibert
۲
۳
Frantisek Onderka
Finished
۲۰:۰۰
Jakub Seibert
۰
۳
Roman Rezetka
Finished
۲۳:۰۰
Carlos Fernandez
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۰۱:۰۰
Viktor Yefimov
۳
۰
Yannick Vostes
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Horejsi
۳
۱
Jakub Zelinka
Finished
۱۲:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۲
Viktor Yefimov
Finished
۱۶:۰۰
Michal Benes
۲
۳
Carlos Fernandez
Finished
۱۹:۴۰
Roman Rezetka
۳
۰
Constantino Cappuccio
Finished
۲۱:۰۰
Martin Pytlik
۳
۲
Constantino Cappuccio
Finished
۲۲:۳۰
Germany
Challenger Series
Dennis Klein
۳
۰
Dauud Cheaib
Finished
۱۰:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۱
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۴:۰۰
Kirill Fadeev
۱
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۱:۳۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۰
Marius Henninger
Finished
۱۰:۳۰
Damian Zech
۱
۳
William Koehl
Finished
۱۱:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Kirill Fadeev
Finished
۱۲:۵۵
Dennis Klein
۳
۰
Armin Alicic
Finished
۱۲:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۳:۱۵
World
TT-CUP
Michal Bracha
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۰
Wilk Leszek
۱
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۰:۰۵
Stanislav Jansa
۳
۰
Cermak Jiri
Finished
۰۰:۱۰
Jean-Baptiste Cousin
۰
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۲۰
David Bochnak
۳
۱
Petr Vanek
Finished
۰۰:۲۵
Jaroslav Sprongl
۳
۲
Jakub Rolik
Finished
۰۰:۴۰
Petr Priscak
۳
۰
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۵۵
Filip Jakubsky
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
Jakub Rolik
۲
۳
Jaroslav Sprongl
Finished
۰۱:۱۵
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۲۵
Petr Vanek
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۳۰
Gracjan Rokita
۲
۳
Gola Blazej
Finished
۰۱:۴۰
Stanislav Jansa
۳
۰
Cermak Jiri
Finished
۰۱:۴۵
Filip Jakubsky
۳
۲
David Bochnak
Finished
۰۲:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۲:۰۵
Fabian Sikora
۱
۳
Michal Bracha
Finished
۰۲:۱۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۱
Shaman Jain
Finished
۰۲:۳۵
Cezary Krawczyk
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۳:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۲
Shaman Jain
Finished
۰۳:۰۵
Max Kolodkin
۳
۲
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۳:۳۵
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Max Kolodkin
Finished
۰۴:۰۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۴:۳۰
Shaman Jain
۳
۰
Max Kolodkin
Finished
۰۴:۳۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۶:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۰
Bartosz Fraczek
Finished
۰۸:۳۰
Raul Pirson
۳
۱
Kalle Kask
Finished
۰۹:۱۵
Dawid Pelczar
۳
۱
Bartosz Fraczek
Finished
۰۹:۳۰
Filip Kociuba
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۰۹:۳۵
Leon Jose Garcia
۳
۲
Sanchez Juan A
Finished
۰۹:۴۰
Dmitri Famin
۳
۱
Johannes Kant
Finished
۰۹:۴۵
Tomas Cerveny Jr.
۳
۲
Petr Vodal
Finished
۰۹:۵۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۵
Raul Pirson
۳
۱
Johannes Kant
Finished
۱۰:۱۵
Jan Osmera
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۲۰
Pasek Dominik
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۰:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۵
Kalle Kask
۱
۳
Dmitri Famin
Finished
۱۰:۴۵
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۱۰:۵۵
Jan Masternak
۰
۳
Damian Bucko
Finished
۱۱:۰۰
Filip Kociuba
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۵
Sanchez Juan A
۲
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۱:۱۰
Raul Pirson
۳
۲
Dmitri Famin
Finished
۱۱:۱۵
Petr Vodal
۳
۱
Jan Osmera
Finished
۱۱:۲۰
Pasek Dominik
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۱۱:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۱:۳۰
Sylwester Wloszek
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۳۵
Leon Jose Garcia
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۱:۴۰
Johannes Kant
۲
۳
Kalle Kask
Finished
۱۱:۴۵
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Jan Osmera
Finished
۱۱:۵۰
Petr Kotrbaty
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۲:۰۵
Kalle Kask
۳
۱
Johannes Kant
Finished
۱۲:۲۰
Pavel Cibik
۳
۰
Petr Vodal
Finished
۱۲:۲۰
Pasek Dominik
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۵
Jan Masternak
۳
۲
Bartosz Fraczek
Finished
۱۲:۳۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۳۵
Raul Pirson
۱
۳
Dmitri Famin
Finished
۱۲:۵۰
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Petr Vodal
Finished
۱۲:۵۵
Petr Vanek
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۵۵
Bartlomiej Molka
۰
۲
Damian Bucko
Finished
۱۳:۰۰
Filip Kociuba
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۵
Leon Jose Garcia
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۳:۲۵
Jan Osmera
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۳:۲۵
Jan Masternak
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۳:۳۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۳:۳۵
Sylwester Wloszek
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۳۵
Tomas Kocvara
۱
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۵۰
Dawid Stapor
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۵
Petr Vanek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۰۵
Lukas Pour
۲
۳
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۴:۲۰
Srnka Jan
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۴:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Jan Masternak
Finished
۱۴:۳۰
Adam Gdula
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۳۵
Tomas Kocvara
۳
۰
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۴:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۴:۵۵
Damian Bucko
۲
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۱۵:۰۰
Filip Kociuba
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۰۵
Jakub Rolik
۳
۲
Lukas Pour
Finished
۱۵:۲۰
Srnka Jan
۳
۲
Jan Trefny
Finished
۱۵:۲۵
Tomas Kocvara
۰
۳
Lukas Pour
Finished
۱۵:۵۰
Radek Muller
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۵:۵۵
Wilk Leszek
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۶:۰۵
Bartosz Fraczek
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۶:۱۰
Jaroslav Sprongl
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۶:۲۰
Srnka Jan
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۱۶:۲۵
Karol Guzy
۳
۰
Wenda Krzysztof
Finished
۱۶:۳۵
Damian Bucko
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۶:۴۰
Tomas Kocvara
۳
۲
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۶:۵۰
Jan Trefny
۱
۳
Radek Muller
Finished
۱۶:۵۵
Jakub Rolik
۲
۳
Lukas Pour
Finished
۱۷:۲۰
Srnka Jan
۳
۱
Jan Trefny
Finished
۱۷:۳۰
Grzegorz Papciak
۰
۳
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۷:۳۵
Pistora Josef
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۷:۵۰
Bohuslav Budik
۱
۳
Radek Muller
Finished
۱۸:۰۰
Jakub Nowak
۰
۳
Andrzej Krezel
Finished
۱۸:۰۰
Wilk Leszek
۳
۲
Grzegorz Papciak
Finished
۱۸:۰۵
Jaroslav Pilner
۲
۳
Petr Vanek
Finished
۱۸:۱۰
Pablo Heredia
۰
۳
Victor Sanchez
Finished
۱۸:۱۰
Dohnal Jaroslav
۳
۰
Michal Cesak
Finished
۱۸:۲۰
Filip Cernota
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۱۸:۲۵
Marcel Mroczka
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۱۸:۳۰
Karol Guzy
۳
۱
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۸:۳۵
Vladimir Hnilica
۳
۱
Pavel Rissky
Finished
۱۸:۴۰
Vladimir Sastin
۰
۳
Taimo Jullinen
Finished
۱۸:۴۵
Pistora Josef
۳
۲
Michal Cesak
Finished
۱۸:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
David Jicha
Finished
۱۸:۵۵
Grzegorz Papciak
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۹:۰۵
Jaroslav Pilner
۳
۲
Pavel Rissky
Finished
۱۹:۱۰
Jose L. Reverte
۲
۳
Pablo Heredia
Finished
۱۹:۱۰
Vladimir Sastin
۳
۱
Valerii Ignatev
Finished
۱۹:۱۵
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۹:۲۰
Filip Cernota
۲
۳
David Jicha
Finished
۱۹:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Zapala Krzysztof
Finished
۱۹:۳۰
Petr Vanek
۲
۳
Vladimir Hnilica
Finished
۱۹:۴۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۰
Valerii Ignatev
Finished
۱۹:۴۵
Pistora Josef
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۹:۵۰
Michal Spalek
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۱۹:۵۵
Jakub Nowak
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۲۰:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Grzegorz Papciak
Finished
۲۰:۰۵
Jaroslav Pilner
۳
۲
Vladimir Hnilica
Finished
۲۰:۱۰
Victor Sanchez
۳
۰
Jose L. Reverte
Finished
۲۰:۱۰
Taimo Jullinen
۳
۲
Edvinas Tamashauskas
Finished
۲۰:۱۵
Michal Cesak
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۰:۲۰
Filip Cernota
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۲۰:۲۵
Marcel Mroczka
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۲۰:۳۰
Wilk Leszek
۲
۳
Seweryn Nagorzanski
Finished
۲۰:۳۵
Pavel Rissky
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۲۰:۴۰
Valerii Ignatev
۱
۳
Taimo Jullinen
Finished
۲۰:۴۵
Victor Sanchez
۳
۱
Pablo Heredia
Finished
۲۰:۴۵
Zbynek Vyskocil
۲
۳
Michal Cesak
Finished
۲۰:۵۵
David Jicha
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۲۰:۵۵
Gracjan Rokita
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۲۱:۰۰
Vladimir Sastin
۱
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۲۱:۱۵
Jaroslav Pilner
۳
۲
Pavel Rissky
Finished
۲۱:۲۵
Dohnal Jaroslav
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۲۱:۲۵
Tomas Vorisek
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۲۱:۳۵
Karol Guzy
۲
۳
Wilk Leszek
Finished
۲۱:۳۵
Petr Priscak
۳
۱
Vojtech Dusan
Finished
۲۱:۵۰
Petr Vanek
۳
۰
Vladimir Hnilica
Finished
۲۱:۵۵
Vladimir Sastin
۳
۱
Valerii Ignatev
Finished
۲۱:۵۵
Marcel Mroczka
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۲۲:۰۰
Michal Spalek
۱
۳
David Jicha
Finished
۲۲:۰۵
Jakub Mach
۳
۲
Adam Kral
Finished
۲۲:۱۰
Martin Boltik
۲
۳
Vojtech Sanc
Finished
۲۲:۲۰
Daniel Hyza
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۲۲:۲۵
Taimo Jullinen
۱
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۲۲:۲۵
Jakub Nowak
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۲۲:۳۰
Seweryn Nagorzanski
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۲۲:۳۵
Dominik Lafek
۱
۳
Martin Topol
Finished
۲۲:۴۰
Petr Priscak
۱
۳
Vojtech Sanc
Finished
۲۲:۵۰
Jan Hendrych
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۲۲:۵۵
Jakub Mach
۳
۰
Martin Topol
Finished
۲۳:۱۰
Vojtech Dusan
۲
۲
Martin Boltik
inprogress
۲۳:۲۰
Daniel Hyza
۲
۱
Jonas Kulveit
inprogress
۲۳:۲۵
Marcel Mroczka
۲
۰
Jakub Nowak
inprogress
۲۳:۳۰
Adam Kral
۰
۰
Dominik Lafek
inprogress
۲۳:۴۰
World
Ping Pong Point
Igor Gatsenko
۱
۳
Bondar Henadii
Finished
۰۸:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Haidai Serhii
Finished
۰۸:۴۷
Yevdokymov Daniil
۱
۳
Bondar Henadii
Finished
۰۹:۱۷
Igor Gatsenko
۰
۳
Aleksei Naumov
Finished
۰۹:۴۷
Yevdokymov Daniil
۳
۲
Haidai Serhii
Finished
۱۰:۱۷
Aleksei Naumov
۲
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۰:۴۷
Igor Gatsenko
۳
۲
Haidai Serhii
Finished
۱۱:۱۷
Yevdokymov Daniil
۳
۱
Aleksei Naumov
Finished
۱۱:۴۷
Haidai Serhii
۰
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۲:۱۷
Yevdokymov Daniil
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۱۲:۴۷
Aleksei Naumov
۳
۰
Igor Gatsenko
Finished
۱۳:۴۲
Bondar Henadii
۳
۲
Yevdokymov Daniil
Finished
۱۴:۱۲
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۵:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۵:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۶:۱۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۶:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۷:۴۷
Skorokhod Sergiy
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۸:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۸:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۹:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۹:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۲۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Aleksandr Kazak
۱
۳
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
Finished
۰۸:۲۰
Viktor Kozlov
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۸:۵۰
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
۳
۰
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۲۰
Nikolai Muroveiko
۱
۳
Aleksandr Kazak
Finished
۰۹:۵۰
Aleksandr Kazak
۲
۳
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۲۰
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۰:۵۰
Vitaly Lyalkov
۰
۳
Sergei Gus
Finished
۱۲:۲۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۱
۳
Sergey Gordei
Finished
۱۲:۵۰
Sergei Gus
۳
۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
Finished
۱۳:۲۰
Sergey Gordei
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۳:۵۰
Sergei Gus
۳
۲
Sergey Gordei
Finished
۱۴:۵۰
Aleksandr Sidorkov
۲
۳
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۶:۲۰
Petr Puzanov
۳
۱
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۶:۵۰
Daniil Devyatnikov
۲
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۷:۲۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۱
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۷:۵۰
Aleksandr Sidorkov
۱
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۸:۲۰
Daniil Devyatnikov
۳
۰
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۸:۵۰
Anatolii Tokarevskii
۰
۳
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۰:۵۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Aleksey Zhuk
Finished
۲۱:۵۰
Aleksey Zhuk
۱
۳
Anatolii Tokarevskii
Finished
۲۲:۲۰