0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Zochniak Jakub
۳
۲
Piotr Ferenc
Finished
۱۵:۰۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۰۵
Piotr Ferenc
۱
۳
Piotr Sudol
Finished
۰۸:۵۰
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۵:۵۵
Michal Murawski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۴۵
Michal Murawski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Kwapis
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۳۰
Michal Malachowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۰۵
Piotr Ferenc
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Maslowski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۲۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Piotr Sudol
Finished
۱۴:۰۰
Szymon Radlo
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۴:۳۵
Michal Minda
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۰:۱۰
Seroka Szymon
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۳۰
Michal Murawski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۲:۰۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۰۵
Jakub Kwapis
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۵۵
Artur Daniel
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۱۵
Igor Dabrowski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Filip Rulka
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۱:۱۰
Seroka Szymon
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۱۵
Jakub Maslowski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Ferenc
Finished
۰۹:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۰:۲۰
Jakub Maslowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۱:۱۰
Michal Malachowski
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۲:۲۰
Gala Bartlomiej
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۰۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۱:۵۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Filip Rulka
Finished
۰۲:۲۰
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۴۵
Kowalczyk Marcin
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۵۰
Filip Rulka
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۳۰
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۵۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۰۸:۲۵
Artur Daniel
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۸:۴۰
Michal Murawski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Michal Malachowski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۰۵
Tomasz Lojtek
۳
۰
Filip Rulka
Finished
۰۰:۰۰
Seroka Szymon
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۵
Michal Minda
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۵
Igor Dabrowski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۴۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۵۰
Seroka Szymon
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۴۰
Maciej Sinicki
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۴۰
Maciej Sinicki
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۰۵
Maciej Sinicki
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۱۰
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۱۵
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۳:۳۵
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۳:۴۰
Seroka Szymon
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۵۵
Maciej Sinicki
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۰۰
Filip Rulka
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۰۵
Igor Dabrowski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۲۰
Gala Bartlomiej
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۲۵
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Maciej Sinicki
Finished
۰۴:۴۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۴۵
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Filip Rulka
Finished
۰۴:۵۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۵
Igor Dabrowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۱۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۱۵
Seroka Szymon
۰
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۵:۳۰
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Maciej Sinicki
۲
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۶:۰۰
Filip Rulka
۲
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۶:۰۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۶:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۳۰
Seroka Szymon
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۴۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۰۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۹:۱۰
Krystian Kolodziej
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Maslowski
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۰۹:۳۵
Artur Daniel
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۰۹:۵۵
Seroka Szymon
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۲۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Kwapis
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۴۵
Piotr Ferenc
۲
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۵۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۱:۱۵
Artur Daniel
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۱:۳۰
Seroka Szymon
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۳۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۱۱:۴۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۵۵
Piotr Ferenc
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۲:۰۵
Jakub Maslowski
۳
۱
Seroka Szymon
Finished
۱۲:۲۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۲:۲۵
Artur Daniel
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۴۵
Piotr Sudol
۱
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۲:۵۰
Michal Murawski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۳:۱۰
Michal Malachowski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۳:۳۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۳:۴۰
Jakub Maslowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۵۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۱۴:۴۰
Damian Korczak
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۴:۵۵
Artur Daniel
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۵:۰۵
Mateusz Zagajewski
۳
۱
Michal Minda
Finished
۱۵:۲۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۵:۳۰
Michal Murawski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۵:۴۵
Szymon Radlo
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۱۵:۵۰
Michal Minda
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۶:۱۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Maslowski
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۶:۳۵
Mateusz Zagajewski
۳
۱
Piotr Ferenc
Finished
۱۶:۴۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۱۶:۴۵
Damian Korczak
۰
۰
Lukasz Jarocki
inprogress
۱۶:۵۵
Zochniak Jakub
۲
۱
Rudomina Kamil
Finished
۱۷:۰۰
Artur Daniel
۱
۱
Michal Malachowski
inprogress
۱۷:۰۵
Michal Murawski
-
-
Jakub Maslowski
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Szymon Radlo
-
-
Mateusz Zagajewski
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۵
Mateusz Golebiowski
-
-
Miastowski Maksymilian
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Bartosz Czerwinski
-
-
Krystian Kolodziej
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Michal Minda
-
-
Piotr Ferenc
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Felkel Grzegorz
-
-
Jakub Kwapis
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
Damian Korczak
-
-
Jakub Maslowski
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Zochniak Jakub
-
-
Mateusz Zagajewski
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Czech Republic
Pro League
Zbynek Pagac
۳
۲
Jan Krupnik
Finished
۱۴:۳۰
Milan Kolar
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Malek
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Vidourek
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۰۰
Milan Bezdicek
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۱۲:۰۰
Milan Bezdicek
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۱۲:۳۵
Miroslav Nejedly
۳
۲
Karel Hons
Finished
۱۴:۳۰
Robin Pacha
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۱:۰۰
Marek Cejka
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۲:۳۰
Josef Grill
۳
۲
Milan Regner
Finished
۰۱:۰۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Vojtech Konvicka
Finished
۰۱:۰۰
Tonar Lukas
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۰۰
Ales Krejci
۱
۳
Radim Jaros
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۴:۰۰
Ales Berbr
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۱۵:۰۰
Michal Jakes
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۰۰:۰۰
Martin Jaksa
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۰۰:۰۰
Tonar Lukas
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۶:۳۰
Bohumil Duben
۱
۳
Marek Cejka
Finished
۰۹:۳۰
Bohumil Duben
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۱:۳۰
Michal Regner
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۱۲:۳۰
Bohumil Duben
۳
۲
Radim Jaros
Finished
۱۳:۰۰
Tadeas Zika
۲
۰
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Matej Perny
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۱۰:۰۰
Michal Regner
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۱۰:۳۰
Marek Cejka
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Stusek
۳
۰
Ondrej Paril
Finished
۱۱:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Jan Pleskot
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Adam Brazda
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smesny
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Martin Sobisek
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۰۰
Adam Brazda
۳
۲
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Stusek
۳
۱
Milan Bezdicek
Finished
۰۹:۳۰
Ondrej Pastorek
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۲۹
Mihail Trinta
۰
۳
Josef Grill
Finished
۰۰:۰۰
Radek Vosyka
۰
۳
Michal Jakes
Finished
۰۰:۳۰
Koubek Vojtech
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Nesnera
۰
۳
Jan Kanera
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۰۱:۳۰
Jan Sucharda
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sobisek
۱
۳
Adam Brazda
Finished
۰۳:۳۰
Jan Sucharda
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smesny
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۴:۰۰
Adam Brazda
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۴:۳۰
Jan Pleskot
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۰۰
Marek Sedlak
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Milan Smesny
Finished
۰۵:۳۰
Adam Brazda
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۳۰
Lubor Sulava
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۷:۰۰
Milan Smesny
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۷:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۹:۳۰
Ondrej Paril
۳
۱
Marek Zaskodny
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۱۰:۰۰
Milan Bezdicek
۰
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۰
۳
Matej Perny
Finished
۱۰:۳۰
Marek Zaskodny
۰
۳
Jakub Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Radim Jaros
۰
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۰۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Matej Perny
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Kasinski
۱
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۱۲:۰۰
Michal Regner
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۱۲:۰۰
Marek Cejka
۰
۳
Radim Jaros
Finished
۱۲:۰۰
Matej Perny
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۰۰
Jakub Stusek
۲
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۳:۱۳
Jaroslav Bresky
۳
۰
Tadeas Odstrcilik
Finished
۱۳:۳۰
Vaclav Svoboda
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۳:۳۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۴:۰۰
Karel Hons
۳
۰
Josef Rossler
Finished
۱۴:۰۰
Jan Krupnik
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۱۴:۰۰
Tadeas Odstrcilik
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۴:۳۰
Josef Rossler
۱
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۱۵:۰۰
Plachy Jiri
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۵:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۱۵:۰۰
Vaclav Svoboda
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Bresky
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۱۵:۳۰
Tadeas Zika
۳
۲
Jan Krupnik
Finished
۱۵:۳۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۱۶:۰۰
Tadeas Odstrcilik
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۱۶:۰۰
Lukas Malek
۲
۱
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Nejedly
۳
۰
Josef Rossler
Finished
۱۶:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Tadeas Odstrcilik
Finished
۱۶:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۶:۳۰
Jan Krupnik
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۶:۳۰
Ales Berbr
۱
۲
Tadeas Zika
inprogress
۱۷:۰۰
Vaclav Svoboda
۲
۱
Karel Hons
inprogress
۱۷:۰۰
Jaroslav Bresky
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Malek
۲
۱
Milan Kolar
inprogress
۱۷:۰۰
Jiri Svec
-
-
Petr Serak
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Roman Laznicka
-
-
Petr Svoboda
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Matej Pycha
-
-
Martin Nypl
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Petr Jochym
-
-
Dusan Stusek
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Jaroslav Kasan
-
-
Bronislav Roubal
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Radomir Vidlicka
-
-
Adolf Huttl
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Michal Syroha
-
-
Milan Chalupnicek
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Ondrej Pros
-
-
Nikolas Kriz
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Russia
Liga Pro
Oleg Butorin
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۱۵
Serguei Khomutov
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۱۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۶:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۴۵
Ilya Novikov
۳
۱
Mikhail Marchenko
Finished
۱۴:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۰۰
Igor Sergeevich
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Eremin
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Butorin
۳
۲
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۱۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Yurevich Lisov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۴۵
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۰۹:۰۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۴۵
Damir Bedretdinov
۳
۲
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Maksim Sorokin
Finished
۰۰:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Slesarev
۱
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Sorokin
۱
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۱:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Myagkov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Bespalov
۳
۲
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۳۰
Maksim Sorokin
۲
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۲:۴۵
Dmitriy Ermolov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۱۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Slesarev
۳
۱
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۱۵
Dmitriy Ermolov
۳
۰
Maksim Sorokin
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Anatoly Ilin
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Bespalov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۱۵
Yuri Gavrilov
۳
۰
Danila Andreev
Finished
۰۸:۴۵
Danila Andreev
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Danila Andreev
Finished
۱۰:۴۵
Pavel Semeshin
۲
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Shagarov
۳
۱
Mikhail Margolin
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Malakhov
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۰۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Serguei Khomutov
Finished
۱۲:۱۵
Evgeny Kharchenko
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۳۰
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۲:۴۵
Aleksey Lobanov
۳
۱
Mikhail Marchenko
Finished
۱۲:۴۵
Mikhail Margolin
۱
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Bokov
۳
۱
Daniil Mikheev
Finished
۱۳:۰۰
Serguei Khomutov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۱۵
Ivan Bukhtiyarov
۰
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۳:۳۰
Mikhail Marchenko
۱
۳
Pavel Malakhov
Finished
۱۳:۳۵
Sergey Morozov
۳
۲
Pavel Semeshin
Finished
۱۳:۴۵
Oleg Shagarov
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۰۰
Daniil Mikheev
۳
۱
Evgeny Kharchenko
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Malakhov
۳
۰
Aleksey Lobanov
Finished
۱۴:۰۵
Evgeny Kharchenko
۰
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۴:۳۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۰
Daniil Mikheev
Finished
۱۵:۰۰
Sergey Kulikov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۶:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۶:۱۵
Dmitry Bogatov
۲
۱
Danila Andreev
inprogress
۱۶:۴۵
Yuriy Lbov
۱
۲
Mikhail Gusev
inprogress
۱۷:۰۰
World
Ping Pong Point
Ivan Gayday
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Ivan Gayday
Finished
۰۸:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۰:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Dmytro Halai
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Ivan Gayday
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۱:۴۷
Ivan Gayday
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۲:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۳:۴۷
Aleksey Sapronov
۰
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۵:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Volodymyr Riabov
Finished
۱۵:۴۷
Aleksey Sapronov
۲
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۱۶:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۶:۴۷
World
TT-CUP
Petr Vanek
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۱۰
David Nosek
۰
۳
Pavel Vyvial
Finished
۰۰:۲۰
Pavel Benes
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۵
Ucinski Rafal
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Cafourek
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۴۰
Petr Libovicky
۳
۱
David Nosek
Finished
۰۰:۵۰
Jan Hrncir
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۵۵
Pavel Vyvial
۳
۱
Marek Teiml
Finished
۰۱:۲۰
Marek Kulisek
۳
۱
Pavel Benes
Finished
۰۱:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۰
Waldemar Glanowski
Finished
۰۱:۳۰
Petr Vanek
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۱:۴۰
Jan Hrncir
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Stepien Marcin
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۰۰
Fabian Sikora
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۲:۰۵
Dahua Song
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Morawski Piotr
۳
۱
Krzysztof Gola
Finished
۰۲:۳۰
Louis Lu
۱
۳
Tony Hu
Finished
۰۲:۳۵
Dahua Song
۳
۰
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Pawel Chochol
۲
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۳:۳۰
Benji Zhang
۳
۱
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Morawski Piotr
۳
۰
Wiechec Adrian
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۴:۰۵
Tony Hu
۳
۱
Benji Zhang
Finished
۰۴:۳۵
Wiechec Adrian
۱
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۵:۰۰
Pawel Chochol
۱
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۵:۳۰
Dahua Song
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۵:۳۵
Pawel Chochol
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۶:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۹:۰۵
Dawid Stapor
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Cibik
۳
۱
Lukas Vich
Finished
۰۹:۵۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۱۰:۰۵
Dohnal Jaroslav
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۱۰:۲۰
Cerveny Tomas
۲
۳
Matej Urbanek
Finished
۱۰:۲۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Emil Nowak
Finished
۱۰:۳۰
Jose L. Reverte
۲
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Pavel Cibik
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۰
۳
Volek Jiri
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Lukas Vich
۱
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۱:۲۰
Cerveny Tomas
۰
۳
Volek Jiri
Finished
۱۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Michal Wolny
Finished
۱۱:۳۵
Pavel Cibik
۱
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۱:۵۰
Matej Urbanek
۳
۰
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۱:۵۵
Dawid Stapor
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۰۰
Higinio Gonzalez
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Michal Nemec
۳
۱
Lukas Vich
Finished
۱۲:۲۰
Cerveny Tomas
۱
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۲:۲۵
Adam Gdula
۳
۲
Emil Nowak
Finished
۱۲:۳۰
Jose L. Reverte
۳
۱
Higinio Gonzalez
Finished
۱۲:۴۰
Michal Nemec
۳
۲
Lukas Vich
Finished
۱۲:۵۰
Volek Jiri
۰
۳
Matej Urbanek
Finished
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۰
Dohnal Jaroslav
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۳:۲۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۲
Cerveny Tomas
Finished
۱۳:۲۵
Adam Gdula
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Karol Guzy
۳
۲
Michal Wolny
Finished
۱۳:۳۵
Provodin Sergei
۳
۱
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۳:۴۵
Petr Vodal
۳
۲
Antos Vojtech
Finished
۱۳:۵۰
Matej Urbanek
۱
۳
Volek Jiri
Finished
۱۳:۵۵
Filip Kociuba
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۴:۰۰
Provodin Sergei
۲
۱
Stanislav Kruti
Finished
۱۴:۱۵
David Nosek
۱
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۱۴:۲۰
Petr Priscak
۲
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۴:۲۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۳۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۴:۳۵
Lauri Ulla
۳
۱
Stanislav Kruti
Finished
۱۴:۴۵
Petr Vodal
۳
۱
Vladimir Libovicky
Finished
۱۴:۵۰
Jakub Dvorak
۳
۲
Ondrej Svarch
Finished
۱۴:۵۵
Dawid Stapor
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۵:۰۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۱
Lauri Ulla
Finished
۱۵:۱۵
Antos Vojtech
۱
۳
David Nosek
Finished
۱۵:۲۰
Petr Priscak
۲
۱
Ondrej Svarch
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۳۰
Michal Wolny
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۱۵:۳۵
Stanislav Kruti
۱
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۵:۴۵
Petr Vodal
۲
۳
David Nosek
Finished
۱۵:۵۰
Andrei Knazik
۰
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۵:۵۵
Dawid Stapor
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۶:۰۰
Provodin Sergei
۳
۱
Lauri Ulla
Finished
۱۶:۱۵
Vladimir Libovicky
۳
۲
Antos Vojtech
Finished
۱۶:۲۰
Petr Priscak
۰
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۶:۲۵
Filip Kociuba
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۶:۳۰
Michal Wolny
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۶:۳۵
Ondrej Svarch
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۶:۵۵
Adam Gdula
۱
۲
Sylwester Wloszek
inprogress
۱۷:۰۰
Provodin Sergei
۰
۰
Edvinas Tamashauskas
inprogress
۱۷:۱۵
Petr Vodal
-
-
Vladimir Libovicky
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Stepien Marcin
-
-
Kamil Klocek
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Vojtech Strouhal
-
-
Jaroslav Podrapsky
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Roman Pokorny
-
-
Pavel Verner
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Belarus
Liga Pro
Viktor Anishchenko
۱
۳
Sergei Gus
Finished
۰۹:۰۰
Sergei Gus
۰
۳
Dmitrii Kulesha
Finished
۱۰:۰۰
Dmitrii Kulesha
۳
۱
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Galimov
۱
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۳۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Lyalkov
۳
۰
Dmitrii Romanenko
Finished
۱۳:۳۰
Vladislav Pashkevich
۰
۳
Mikhail Galimov
Finished
۱۴:۰۰
Mikhail Galimov
۳
۲
Dmitrii Romanenko
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Lyalkov
۳
۰
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Glushko
۰
۳
Aleksei Kulagin
Finished
۱۶:۳۰
Pavel Zazhogin
۱
۱
Oleksandr Osadchyi
inprogress
۱۷:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Jakub Zelinka
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۳۰
Frantisek Onderka
۳
۲
Albert Vilardell
Finished
۱۰:۰۵
Miguel Nunez
۱
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۰:۴۰
Petr David
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Zelinka
۳
۱
Albert Vilardell
Finished
۱۱:۴۵
Frantisek Onderka
۳
۱
Miguel Nunez
Finished
۱۲:۱۵
Petr David
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۴۵
Taehyun Kim
۳
۰
Michal Benes
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Zelinka
۳
۰
Miguel Nunez
Finished
۱۳:۴۵
Petr David
۲
۳
Albert Vilardell
Finished
۱۴:۱۵
Amirreza Abbasi
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۴:۴۵
Frantisek Onderka
۰
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Zelinka
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۶:۰۰
Taehyun Kim
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۳۰